Proč outsourcing ?

Jedním z nejčastějších důvodů je důvod finanční, kdy není nutné dlouhodobě rezervovat finanční prostředky na jednorázové či mimořádné akce. Dalším efektem je minimalizace rizika, t.j. přesun prostředků z oblasti investičních nákladů do oblasti nákupu předem definovaných služeb. Díky tomu nehrozí nečekané vícenáklady a je možné efektivnější a přesnější plánování vynakládání finančních prostředků.

Provedené výzkumy (např. InformationWeek) ukazují, že více než 60% firem předává správu svého IT externím specializovaným firmám s jediným cílem - snížení nákladů na provoz

Druhým důvodem je obvykle hledisko profesionální. Mohutný rozvoj v oblasti IT přináší mnoho nových trendů, inovací a jestliže se společnost přímo IT nezabývá, nemá prakticky možnost tyto trendy účelně sledovat a vyhodnocovat, zda jde o správný směr, natož se přizpůsobovat a držet tak ve své firmě krok s konkurencí. Nezbývá než vhodně zvolit profesionály, pro které je IT denní rutinou a kteří se s podobnými problémy již zabývali a učinit je za tuto oblast zodpovědnými. Na nich je pak nejen tvorba vhodné strategie údržby, ale i odpovědnost za priority a rozvoj společnosti v oblasti IT.

Třetím důvodem bývá hledisko provozní.

Kdy zvolit outsourcing ?

Firmy se při svém růstu a zkvalitňování služeb svým zákazníkům dostávají do situace, kdy

  • - stávající systém zatím ještě "nějak funguje", ale už příliš nevyhovuje
  • - koncepční řešení se odkládá v návalu provozních záležitostí a z obavy nákladů na analýzy
  • - uživatelé neustále řeší drobné problémy, které však nemá kdo včas řešit

Tuto situaci lze nějaký čas zvládat servisem najímaným na vyřešení konkrétních problémů. Takový přístup však stále nejen neřeší řadu provozních problémů, dokonce mnohdy některé problémy přidá, např.:

  • - stále se neřeší koncepční otázky, jen se "hasí" vzniklé problémy
  • - máte pocit, že investujete stále do téhož hardware
  • - velmi častým problémem je dlouhá reakční doba
  • - musíte umět přesně popsat, v čem je problém, aby věděli, koho mají poslat
  • - na každý servisní zásah přijede někdo jiný
  • - stále před Vámi leží úkoly z IT, které za Vás nikdo neřeší - a čím drobnější, tím je jich víc
  • - dodavatelé se Vám snaží vnutit to, co chtějí prodat a ne to, co byste potřebovali

Pokud jsou Vám  zmíněné body známé, je nejvyšší čas uvažovat o outsourcingu !