Martin Pokorný

Přes 20 let se profesionálně zabývám výpočetní technikou a vším, co je s tím spojené. Od analytika a programátora informačních systémů (skladové hospodářství, účetnictví, finanční výkaznictví,...), přes implementace informačních systémů ve firmách, budování počítačových sítí, až po specializaci na servery, virtualizace, atd.

Praxe mě utvrdila v přesvědčení, že skutečný IT odborník musí nejen špičkově zvládat IT, ale především obecné principy firemní ekonomiky s vysokou míru empatie k potřebám zákazníka. Zákazník musí dostat řešení s dlouhodobějším ekonomickým výhledem. "Krabici" si může koupit kdekoli....

S ekonomickou krizí tak "na scénu" přichází kritéria, která dříve majitele firem až tak moc nezajímala - záruky, skutečná provozní využitelnost, skutečné náklady, odpisy, plánování IT nákladů a investic, atp. A na tato rozhodnutí už nemá většina majitelů firem dostatečně odborné IT znalosti - ti moudří si nechají poradit a odpovědnost za doporučené řešení přenesou na dodavatele. Ti druzí většinou pocítí finanční nebo provozní (tj. i tak finanční) dopady svých neoptimálních rozhodnutí.

 

IT je pro mě profese, poslání a jak mnozí v žertu říkají, "postižení". Zabývám se zejména těmito oblastmi:

  • konzultace k provozně-ekonomickým střednědobým úsporám v IT
  • nízkonákladová serverová řešení firemních provozů s vysokou přidanou hodnotou
  • vývoj specializovaného a zakázkového software
  • dohled nad servery a jejich vzdálená správa

Ve všech svých činnostech považuji za klíčové mít spokojeného zákazníka, kterému byl poskytnut komplexní servis.

Proto je pro mě klíčové "znát" a mít neustále rozhled. Jen tak je totiž možné předložit zákazníkovi návrhy řešení jeho záměru.